SASHA GORSKAYA

SASHA GORSKAYA

Producer
GULYA HARTWICK

GULYA HARTWICK

Producer
NADEZHDA KALININA

NADEZHDA KALININA

Choreographer
SERGEY NOVIKOV

SERGEY NOVIKOV

Production Designer
TATYANA LINNIK

TATYANA LINNIK

Principal Ballet Mistress
IRINA STRUKOVA

IRINA STRUKOVA

SFX Makeup Designer
LARA ISPRAVNIKOVA

LARA ISPRAVNIKOVA

Digital Marketing & Social Media Consultant
EVGENY ‘MOUSE’ BATMANAU

EVGENY ‘MOUSE’ BATMANAU

Graphic Designer